جشنواره غذا

تصاوير بيشتر در آلبوم جشنواره غذاي گروه حرفه و فن

 


 
 معاونت ها    آموزشي    سركار خانم صداقت
 اجرايي

سركار خانم عرب

سركار خانم كاظمي

پرورشي سركار خانم قريشي
سرگروه آموزش علوم انساني و پايه سركار خانم نعمت  

 

 

 

 

آدرس : خ قيطريه نرسيده به بلوار كاوه جنب ورزشگاه شهداي قيطريه دبيرستان دوره اول فرزانگان 2 (شهيد عليرضا افشار)
تلفن : 73-22693070
دورنگار : 22693073
رايانامه : info@farzanehedu.ir